"Şemsiyeli Adam"ın Anımsattıkları

                           

 

Kimi adlar vardır; belirli alanlarla, konularla özdeşleşmiştir. Onu  özdeşleştiği kavramdan ayrı düşünemezsiniz.  Tarih de o büyük, sonsuz defterine adları böyle kaydeder. Hiçbir ad tek başına, boşlukta durur gibi girmez tarihin defterine.

OBKT’nin kuruluş yıldönümünde sahneye şemsiyesiyle çıkan Kadir Pekbaş basının gündemine gelince anımsadım  bunu.  Kadir Bey’i geçmiş yıllarda birkaç kez dinleme olanağı bulmuştum. Onun anlattıklarını Aydın Üstüntaş da onaylamıştı. OBKT’nin fikir babasıydı Kadir Pekbaş. Kentin kenar mahallelerinden birinde tutkuyla tiyatro yapan ama tiyatronun kurumsallaşması gerektiğini düşünen  insandı. Sahilde yağmurda  şemsiyesiyle yürürken bu konuyu gündeme getirmiş olmasından ötürü adı “şemsiyeli adam”a çıktı.  Sonra adı neredeyse tiyatro tarihimizin dışında tutul olmuştu. Ne mutlu; şimdi yeniden anımnsanıyor ve tarihin şaşmaz defterine adı özenle kaydediliyor. Bunda Tuncer Engin’in ve Zeki Özel’in çabaları da önemli rol oynamıştır; söylemeden geçemeyeceğim.

Böyle nice insan vardır kentlerde; tarih, şaşmaz tartısında sorar “Ne yapmıştır?” Gündelik yaşam içinde bu soruya yanıltıcı, şaşırtmacalı ve belki doğru olmayan yanıtlar verilebilir; bu doğru olmayan yanıtlar bir süre  doğru gibi de algılanabilir ama tarihin karşısında asla yanlış yanıt verilemez.

Tarih “ne yapmıştır?” sorusunu Garipoğlu İsmail Hakkı Bey için de soruyor. Bu kentin kültür tarihinin temelindeki kişidir o. Mustafa Kemal henüz Samsun’a yeni çıkmışken, geleceği ilişkin tasarılarını henüz bütünüyle ortaya koymamışken bu kentte adında “inkılap” sözü geçen kulübü kuran odur. Yokluk ve yoksunluk içinde kütüphane kuran odur.  Sonra yokluğa, hastalıklara ve ölüme terk edilen; unutturulmak istenen de odur. Niçin? Bu sorunun yanıtını bulmak ve kamuoyuyla paylaşmak benim gönül borcumdur; ama kamuoyunun da bu kişiye borcu yok mudur?

Tarihin İsmail Hakkı Bey için de sorduğu soruya artık yanıt verilmelidir. Tıpkı Kadir Pekbaş gibi…

Bu yanıt ve yanıtın gereği nasıl olur bilemem; ama bu adlar yaşatılmalıdır bir biçimde.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !