Milletdüzü ve Kent Meydanı

 

Daha önce de yazmıştım; çok bilinen bir gerçektir, kentlerin en görünen yüzü, o kentin karakteristik özelliğini ortaya koyan yeri meydanlarıdır. Bu anlamda Ordu meydansız bir kent. Birçok yönüyle  özel ve örnek oluşturabilecek nitelikler taşıyan bu kentte hiç meydan olmaması sadece coğrafi nedenlerle açıklanamaz. “Meydan var ya” diyenlerin örnek gösterdiği  Adapark civarı ve sonradan düzenlenen Merkez Ortaokulu yeri de gerçek bir meydan değildir. Dahasını da söyleyebiliriz: meydan yapıyorum diyerek kentin en işlek noktasını otopark yapmak inanılmaz bir işlemdir.

Eski adıyla Millet Düzü, diğer adlandırmayla “Sebze Pazarı” yeniden  gündemde. Anımsanacaktır; önceki belediye başkanı Fikret Türkyılmaz buraya küçük küçük, çirkin, anlamsız binacıklar yaparak Yeni Çarşı esnafını taşımış ve taş döşeli, otantik sundurmalı Sebze Pazarını yok etmişti. Tıpkı, “Tahıl Pazarını yapıyorum” diyerek, yeraltına ucube bir şey yapıp sonra beğenilmeyince kepçelerle burayı yeniden kapatmak gibi!  Bu iki işlem hangi şehircilik anlayışında var, ben bunu çözemedim. Çözen kentbilimci varsa söyler belki.

Millet Düzü, bu kenti en iyi yansıtabilecek yerlerden biriydi. Vilayetle ve çevresindeki eski binalarla bütünleşmiş bir alandı. Yok edilmiş durumda ne yazık ki. Oysa burası, 1924’ten sonra Atatürk’ün buyruğuyla düzenlenmeye başlanan, çok emek verilen bir semtti. Buradaki kum ve balçığı taşımak için dekovil hattı bile kurulmuştu o dönemin yoksunlukları içinde.

Bu yer için benim de kişisel bir önerim var:  Merkez Ortaokulundan kazanılan geniş alan, Sebze Pazarı ile birleştirilsin, burası modern şehirciliğe uygun bir meydan haline getirilsin.

Buranın altının otopark yapılması düşüncesi de zaman zaman gündeme getiriliyor. Bu ayrı bir tartışma konusu belki ama şunu da vurgulamakta yarar var. Dünyanın hangi gerçek “kent”inde, şehrin tam göbeğinde gizli ya da açık otopark vardır? Dünya, motorlu araçları kent dışına sürmeye, otoparkları yok ederek otomobillerin çekim alanını ortadan kaldırmaya çalışırken, hâlâ 1970’lerin anlayışıyla konuya bakılırsa yeni yeni çirkinlikler ortaya çıkabilir.

Bu konu daha çok tartışılacaktır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !